Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

KARTA ZGŁOSZENIA nr wypełnia organizator

Impreza sportowo-rekreacyjna organizowana przez Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki

 

w dniu  ……………………..

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA

Ja,     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zam.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

niniejszym oświadczam, iż:

1. Jestem Opiekunem Prawnym małoletniego

………………..…………………………………………………………………………….ur. w …………….. roku (zwanego dalej Uczestnikiem) i mam pełną zdolność do czynności prawnych, w związku z czym wyrażam zgodę na udział Uczestnika w imprezie organizowanej  przez Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki (zwane dalej Organizatorem)

2. Każdorazowo osobiście podejmę decyzję o dopuszczeniu Uczestnika do udziału w proponowanych konkurencjach, biorąc pod uwagę stan jego zdrowia i możliwe zagrożenia.

3. Podczas imprezy  zobowiązuje się, że Uczestnik będzie  stosować się  do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od organizatorów i wolontariuszy oraz służb medycznych i ratowniczych.

4. Uczestnik bierze udział we współzawodnictwie na własne życzenie i ryzyko, w celu wystawienia swojego organizmu na próbę. Mam świadomość, że podczas imprezy  Uczestnik może doświadczyć skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań, a także ukąszeń, wyziębienia, oraz wszelkiego rodzaju niedogodności związanych z charakterem konkurencji.

5. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika (na osobie lub majątku Organizatora oraz podmiotów współpracujących)  w związku z jego udziałem w imprezie.

6. Niniejszym zwalniam Organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy oraz wszelkie podmioty współpracujące ze wszelkiej odpowiedzialności za doznane przeze mnie lub Uczestnika szkody, które związane są z jego udziałem  w imprezie.

7. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszego oświadczenia (w związku z uczestnictwem w imprezie) będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości ogólnej.

8. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach eksploatacji (np. Internet, portale społecznościowe, prasa, inne formy komunikacji medialnej) w celu promocji i szerzenia idei oraz promowania działań Stowarzyszenia Dolina Dobrzynki.

9. Zapoznałem się z regulaminem imprezy.

                                                                                                                                                                                                    

    czytelny podpis, data

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki "cookies" w celach statystycznych oraz dla podtrzymania sesji.

 

Więcej na ten temat można dowiedzieć się w serwisie :

 

http://wszystkoociasteczkach.pl/

 

Działalność Urzędu Gminy prezentowana jest na oficjalnej stronie BIP.  Strony urzędowe mają przedstawiać aktualne i prawdziwe informacje przedstawiające obraz ich działalności. Co ważne to fakt, że treści zgromadzone na stronach BIP :

 ·  są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości;

 ·  nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem.

 

         

 

Bieżące informacje podlegające publikowaniu wywieszane są na Tablicy Ogłoszeń przy wejściu.

Niektóre sprawozdania, zestawienia i relacje Gmina prezentuje w sposób nieregularny w gazetce Echo Tuszyna. Wydawana w niezbyt dużym nakładzie dostępna jest na stoliku na parterze budynku Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli masz własne i ciekawe zdjęcia z Rydzynek podziel się nimi przesyłając je do biura Stowarzyszenia. Będziemy je tu publikować by inni mogli dostrzec uroki tego miejsca.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zaczęliśmy skromnie.  Pomysł, 5 samochodów, 8 wystawców, 40 odwiedzających to bilans pierwszego Jarmarku w 2010 r. Jednak fajna atmosfera, niezwykłe okazje dzięki którym obie strony wymiany różnych przedmiotów osiągnęły satysfakcję  to atuty, które szybko rozeszły się po wsi. W następnym roku 80 stoisk, 600 odwiedzających postawiło przed nami nowe wyzwania organizacyjne. Dzięki pomocy MOK w Tuszynie udało się zagospodarować czas najmłodszym a  rodzice zyskali trochę czasu na bieganie po stoiskach. Były przejażdżki bryczką, konkursy, nagrody, nagłośnienie i wielu odwiedzających spoza wsi. Nakręciliśmy filmy, które pomogły w promocji imprezy w następnych latach. Kolejny rok to niespodzianka. Po raz pierwszy zaplanowaliśmy występ zespołu muzycznego, przygotowaliśmy stoisko z napojami i daniami na gorąco i ............ pogoda zepsuła wszystko. Tak to bywa z imprezami w plenerze. Ostatecznie postanowiliśmy przesunąć termin Jarmarku o tydzień. Odbiło się to nieco na frekwencji. Impreza dzięki zespołowi Fayerwerk nabrała nieco biesiadnego charakteru co uczestnikom też się spodobało. W 2013r mniejszy rozmach przy organizacji nie zniechęcił mieszkańców do przyjechania na wiejskie boisko. Widać, że istnieje rzeczywista potrzeba tego typu spotkań. Uwzględniając postulaty niektórych uczestników w 2014r spróbowaliśmy zorganizować Jarmark na początku wakacji czyli w pierwszych dniach lipca  Przyzwyczajenie drugą natura człowieka. Znamy to? Lepiej nie kombinować z terminami. Powtórka w tradycyjny już ostatni weekend sierpnia plus solidna promocja i dodatkowe atrakcje dały wymierny efekt w postaci rekordowej liczby uczestników i wystawców. Wieczorna dyskoteka dopełniła ten dzień pełen wrażeń, emocji i dobrego nastroju. Przed nami szczęśliwa siódemka czyli VII Jarmark Rydzyński 2015r. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału. Wstęp jak zwykle bezpłatny. To świetna okazja by pozbyć się wszystkiego co niepotrzebne, uzupełnić hobbystyczne kolekcje, poznać ciekawe wyroby rękodzielnicze. Inspirująca jest również atmosfera wiejskiego spotkania gdzie znikają bariery wieku. wykształcenia, poziomu zamożności, poglądów politycznych czy różnic religijnych.

Mieszkańcy wsi to chomiki. Tu nie wyrzuca się pochopnie na śmietnik rzeczy, które chociaż w części mogą się jeszcze do czegoś przydać. Ta postawa jest wynikiem pewnej racjonalności spowodowanej znacznymi odległościami do źródeł zaopatrzenia i znacznie większymi możliwościami ich przechowywania w stosunku do mieszkańców miejskich bloków. Sprzyja temu również umiejętność majsterkowania naturalnie kształtowana w gospodarstwach wiejskich, stanowiąca obronę przed korzystaniem z drogich usług miejskich fachowców. Dla osób posiadających na wsi działki letniskowe jest to również  możliwość zachowania w użytku rzeczy, które zostają po modernizacji mieszkania. Często są to również przedmioty  zachowywane  ze  względów sentymentalnych. Wszytko jednak ma swoje ograniczenia. Brak miejsca, koniec sentymentu czy po prostu  zwykłe domowe porządki owocują decyzją o pozbyciu się rzeczy niepotrzebnych. W 2010r podjęliśmy próbę stworzenia warunków do wymiany miedzy mieszkańcami wszystkiego co ma jakąś wartość zanim definitywnie wyląduje na śmietniku. Dziś na długo przed rozpoczęciem targu zjeżdżają się kolekcjonerzy i poszukiwacze ciekawych przedmiotów o wartości historycznej wydobywanych z wiejskich strychów. Brak ograniczeń w zakresie prezentowania wystawianych rzeczy i oczywiście brak kosztów stwarza wszystkim równe szanse. Najważniejsze są jednak znaczące efekty wymiany. Mamy nadzieję, że choć w niewielkim stopniu nasz Jarmark przyczynia do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz ma wpływ na dobre wyniki selektywnej zbiórki odpadów. Przyczynia się również do wzrostu integracji społeczności wiejskiej. W następnych latach planujemy powrót do podstawowej funkcji Jarmarku czyli Pchlego Targu. 

 

 

 

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech