Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 
 
 2015r- zadania

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Rzecznej w Rydzynkach,
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Komarowej w Rydzynkach
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rzecznej w Rydzynkach

Styczeń
Zebranie Wiejskie - wybory Sołtysa
28.01.2015 r. środa Sala OSP w Woli Kazubowej

Luty
„Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rzecznej w Rydzynkach.
„ARLES” ul. Chóralna 14 m 35,
93-327 Łódź
12.500,00 zł 31.07.2015 roku

Marzec

dniu 30.03.2015 r podpisano umowę z firmą „VENTILA PROJEKT” Marcin Wielgosz z Łodzi ” na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Rzecznej w Rydzynkach.
Termin wykonania opracowania: 31.07.2015 roku.

Koszt wykonania opracowania: 16 900,00 zł

Maj

Czyszczenie rowu przy drodze gminnej - ulica Rzeczna

Równanie dróg gminnych na ulice: Rzeczna, Komarowa i Tęczowa

Naprawa nawierzchni masą bitumiczną na drodze powiatowej - ul. Tęczowa

Czerwiec

Równanie drogi z dowiezieniem tłucznia - ul. Wczasowa

Lipiec

Koszenie poboczy dróg powiatowych -ul. Tęczowa i gminnych -ul.Wczasowa

Sierpień

Remont nawierzchni masą bitumiczną na zimno - ul.Tęczowa

Utrzymanie zieleni w pasie dróg powiatowych - ul.Tęczowa

 

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech