Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

 

Do dyspozycji mieszkańców wsi postawiona została kwota 14 275,45zł.

Zgodnie z decyzją Zebrania Wiejskiego planowane wydatki przedstawiają się następująco:

800zł    naprawa namiotu
200zł    naprawa nagłośnienia
150zł    konserwacja tablic ogłoszeniowych
2000zł  organizacja imprez integracyjnych
500zł    przeniesienie namiotu i wyposażenia
9940zł  wykonanie ogrodzenia części przyznanego terenu
685,45  wykonanie projektu przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji dostał dotację celową w wysokości 33 739,84 zł na projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynkach.

Zakupiono materiały za 12 795,31 zł  na wykonanie ogrodzenia boiska. Ogrodzenie wykonają mieszkańcy.

Budowa sieci wodociągowej przy ul.Rzecznej pochłonęła 126 303,50 zł

Wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców  przy ul. Słowiczej kosztował 7000 zł

W 2016 r wystąpiła jedna awaria wody na przyłączu przy ul. Rzecznej. Wykonano też płukania( jedno planowe i jedno poawaryjne) na ulicach: Rozrywkowej, Ptasiej, Małej, Miłej, Śpiewnej, Leśnej, Letniej (2 końcówki), Iglastej, Świerkowej, Sadowej, Mazurskiej, Uroczej, Żabiej, Lazurowej, Ukrytej, Słonecznej, Poziomkowej, Pogodnej, Słowiczej (2 końcówki), Wczasowej.   

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech