Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

     Wszyscy w podatkach i innych opłatach składamy się na działalność naszego samorządu gminnego.  Oprócz naszych pieniędzy Urząd ma jeszcze do dyspozycji subwencje i dochody z opłat działających na terenie Gminy przedsiębiorstw oraz kredyty. Corocznie Gmina wydaje ponad 35 mln zł. Część z tych kwot wydatkowana jest na terenie naszego sołectwa. Finansowanie w oparciu o plany wieloletnie inwestycji i utrzymanie istniejącej infrastruktury często umyka naszej uwadze. Świadomość ich skali pozwala jednak na realne podejście do naszych oczekiwań i zgłaszanych do Gminy postulatów. Warto również zastanowić się nad priorytetami by wieś rozwijała się harmonijnie, zaspokajając najistotniejsze potrzeby mieszkańców. A o to wcale nie jest tak łatwo. Przeprowadzona w 2014 r przez Stowarzyszenie ankieta pokazała spore rozbieżności między poszczególnymi grupami ankietowanych. Jak dotąd brak chętnych do opracowania koncepcji rozwoju a na Zebraniach Wiejskich nie da się takiego materiału opracować.

   Poniżej prezentujemy zestawienia wydatków ponoszonych przez Gminę w ostatnich  latach związane z Rydzynkami.

 

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech