Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

 

W sierpniu 2021r. zakończyła się inwestycja rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rydzynkach. W ramach modernizacji powstał całkowicie nowy obiekt hali technologicznej uzdatniania wody z wykorzystaniem aeracji i filtracji dwustopniowej o wydajności 80m3/h. Wyremontowano istniejący oraz wybudowano dwa nowe zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody uzdatnionej co pozwala na niezawodne dostarczanie wody w okresie intensywnych rozbiorów. Wykonano nowy odwiert studzienny o głębokości 180 m pozwalający na zabezpieczenie możliwości poboru wody z dwóch studni głębinowych. Nowa stacja uzdatniania została wyposażona w agregat prądotwórczy gwarantujący zachowanie ciągłości pracy w sytuacjach przerw dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej. Stacja uzdatniania wody posiada nowoczesny system sterowania pozwalający na zdalny nadzór, wizualizację oraz sterowanie parametrami stacji. Realizacja zadania przyczyniła się do niezawodnego zapewnienia dostaw wody o lepszej jakości dla mieszkańców większego niż dotychczas obszaru Gminy Tuszyn. Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie dotyczyło II etapu zadania tj. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rydzynkach.

Ta długo wyczekiwana inwestycja związana z rozbudową stacji uzdatniania wody w Rydzynkach miała swój początek w dniu 24 lipca 2017 roku, kiedy to została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Tuszyn, w ramach której nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 884.222,00zł na jej rozbudowę. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozbudowa stacji uzdatniania wody została także sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.876.189,00 zł i Gminy Tuszyn w kwocie 1.266.609,00 zł. W sumie planowane koszty realizowanego zadania wynoszą 4.027.020,00 zł.