Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

 

Rydzynki–
wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie łódzki–wschodni, w gminie Tuszyn. W najbliższej okolicy znajdują się miejscowości: Zofiówka, Bądzyń, Babichy, Prawda, Guzew. Ulice (2008 r.) - Borowikowa, Główna, Iglasta, Kanarkowa, Komarowa, Lazurowa, Leśna, Letnia, Mała, Mazurska, Miła, Poddębina, Pogodna, Ptasia, Rozrywkowa, Ruczajowa, Rzeczna, Sadowa, Słoneczna, Słowicza, Spokojna, Śpiewna, Świerkowa, Tęczowa, Ukryta, Urocza, Wczasowa, Wspólna, Żabia.

Największą atrakcją turystyczną są położone na terenie sołectwa 2 rezerwaty.

Rezerwat Leśny Molenda utworzony w 1949 r. o powierzchni 143 ha.

Rezerwat ten utworzono w celu ochrony lasu naturalnego, w którego drzewostanie dominują buk, świerk i jodła. Ta ostatnia na północnej granicy występowania. To właśnie ochrona jodły była głównym celem utworzenia rezerwatu. Największe i najciekawsze okazy tego drzewa osiągają ponad 30 m wysokości, 90 cm średnicy i od 2 do 3 m obwodu w pierśnicy.

Wśród bogatego runa leśnego można spotkać marzankę wonną, zerwę kłosową i barwinka mniejszego. Występują tu również bluszcz, widłaki i lilia złotogłów. Teren rezerwatu jest ostoją zwierzyny leśnej.

Przez teren rezerwatu Molenda wiedzie, znakowany na czerwono Szlak Okrężny wokół Łodzi.


Rezerwat  Wolbórka (pow. 37,23 ha) znajduje się na terenie Leśnictwa Tuszyn. Utworzony został w 1959 roku w celu zachowania fragmentu naturalnego lasu olszowego u źródeł rzeki Wolbórki. Położony jest w terenie o niskim poziomie wód gruntowych i licznych źródliskach. Rezerwat objęty jest ochroną częściową.

 

Rydzynki to trzecie pod względem powierzchni Sołectwo spośród 20 należących do Gminy Tuszyn. Na blisko 500 działkach zamieszkuje na stałe ponad 150 mieszkańców (1995 r. - 134, 2000 r.- 132, 2007 r. - 151). Dominująca zabudowa letniskowo–rekreacyjna skoncentrowana jest na terenach między prawym brzegiem Dobrzynki a ścianą lasu. Wartość rolnicza gleb jest bardzo niska (V i VI klasa bonitacyjna) co przesądza o kierunkach rozwoju wsi. Teren położony jest na czwartorzędowym poziomie wodonośnym (bardzo zasobnym w wodę). Jego zasoby eksploatacyjne ustalone są w wysokościach dochodzących do 150 m3/h.

Na obszarze wsi wyznaczone są 3 stanowiska archeologiczne służące badaniu kultury staropolskiej z okresu XIV-XV wieku, polskiej z XVI-XIX wieku oraz pradziejowej z epoki kamienia.

 

 

Woda

We wsi są 2 studnie głębinowe  wchodzące  w skład 7 komunalnych ujęć wody w Gminie. Ich głębokość to 30 m i 180 m. Ich wydajność to 30 i 83 m3/h o dopuszczalnym poborze 350 m3/dobę.

Woda pobierana z ujęć zawiera ponadnormatywną zawartość związków żelaza i manganu więc przed wprowadzeniem do sieci podlega uzdatnianiu, w większości na filtrach ciśnieniowych. Czysta woda gromadzona jest w zbiornikach retencyjnych, skąd pompami drugiego stopnia podawana jest do sieci.
Sieć realizowana jest w układach pierścieniowych i rozgałęźnych (otwartych). W terenach położonych wysoko w stosunku do źródła zasilania (Zofiówka), gdzie zrealizowana została sieć rozgałęźna, występują spadki ciśnień ograniczające mieszkańcom dostawę wody w czasie maksymalnych rozbiorów. Rozgałęźne (otwarte) układy sieci wodociągowej przez brak odcinków spinających końcówki sieci mają niestety swoje mankamenty (brak dwukierunkowego dopływu wody i wyrównywanie ciśnienia w sieci).

Uaktualnienie.

SUW w Rydzynkach została zmodernizowana w2021r. Więcej informacji w zakładce Wydarzenia.

Usługi telekomunikacyjne realizowane są przez infrastrukturę TP SA. We wsi znajduje się mały koncentrator wyniesiony–szafa ONU obsługująca 280 abonentów w okolicy m.in. Rydzynki, Zofiówka, Bądzyń.

Internet

Stosunkowo dobrze(chociaż wolno (1-4Mb/s)  działają usługi udostępniane przez infrastrukturę stworzoną przez TP SA(teraz Orange). Obsługuje jednak niewielką ilość abonentów. Internet bezprzewodowy oferowany przez operatorów sieci komórkowych(ze względu na wysokie zalesienie działek) zupełnie się nie sprawdza.   

Uaktualnienie.

Uwaga: Od jesieni 2021r dostępny jest światłowód Toya. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że projekt przyłączy został zakończony. Nie dla wszystkich działek istnieje możliwość podłączenia, mimo widocznej  na pobliskich słupach energetycznych wiązki światłowodu! Konieczny jest kontakt z Toya.

 

Sieć energetyczna

Wieś zasilana jest z dwóch stron. Okolice ulic Wczasowej i Słowiczej obsługuje Zakład Energetyczny z Pabianic. Sieć jest stosunkowo nowa i w miarę niezawodna. Ulice są oświetlone. Okolice ulic Tęczowej, Rzecznej i Letniej obsługiwane przez Zakład Energetyczny z Piotrkowa posiadają starą sieć napowietrzną. Linia jest wysoce zawodna nieodporna na zakłócenia spowodowane wiatrem czy ulewami. Jej awarie mają również wpływ na ciągłość dostaw wody (studnie głębinowe zasilane są z tej linii). 

Rydzynki to główne miejsce migracji i wypoczynku ludności spoza gminy. Od wielu lat  żywiołowy i nieskoordynowany charakter procesów budowlanych omijających często wymogi prawne przysparza szereg problemów utrudniających rozwój wsi. Skomplikowana struktura własnościowa, wąskie, nieprzelotowe drogi, duży udział działek letniskowych utrudniają realizację wielu koniecznych inwestycji. Jednym z głównych problemów jest brak  przestrzeni publicznych jako centrum życia społecznego.

 

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech