Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

Rydzynki, dnia 04.01.2024 r

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA

 

 

Likwidator STOWARZYSZENIA NA RZECZ EKOROZWOJU I AKTYWIZACJI WSI "DOLINA DOBRZYNKI" z siedzibą w Rydzynkach przy ulicy Wczasowej 8 informuje, że stowarzyszenie to zostało rozwiązane na mocy uchwały nr 2/2023 z dnia 24.10.2023 r Walnego Zebrania Członków.

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu o otwarciu likwidacji w dniu 05.12.2023 r (Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/34305/23/624).

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

 

Dane kontaktowe:

Likwidator : Zbigniew Klimkiewicz

Adres:

ul. Wczasowa 8

95-080 RYDZYNKI

Tel.

426144547

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech