Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

        Zintegrowanie mieszkańców to jeden głównych celów naszej działalności. Obserwowane od wielu lata podziały stanowiły jedną z istotniejszych barier rozwoju wsi. Główne skupiska gospodarstw wiejskich występowały przy ulicach Słowiczej, Komarowej, Tęczowej i Rzecznej. Wyprzedaż ziemi spowodowała, że przestrzeń między nimi wypełniła się działkami letników. Wielu z nich postanowiło zamieszkać tu na stałe. Stworzyły się nowe rejony gęsto zamieszkane, z których najistotniejszym stały się obszary przy ul. Wczasowej. Powoli rozrastają się też okolice ul. Słowiczej i Letniej. Przy ciągłym niedoborze środków finansowych zjawisko "przeciągania krótkiej kołdry" jest zrozumiałe. Dopiero ostatnie lata a w szczególności wprowadzenie Funduszu Sołeckiego wymusiły na  mieszkańcach konieczność patrzenia na wszelkie inwestycje pod kątem interesu całej społeczności.  Staramy się stopniowo likwidować podziały i te stare dotyczące rdzennych mieszkańców i te nowsze związane z pojawieniem się nowych osiedleńców. Zauważamy potrzeby różnych grup wiekowych a siłą rzeczy kierujemy swoje działania przede wszystkim ku osobom, którym w ogóle na czymkolwiek zależy. Na biernych szkoda nam czasu i wysiłku. Działania integracyjne wplecione są w większość naszych przedsięwzięć. Dzięki nim wiemy na czyją pomoc i w jakim zakresie można liczyć. To co się udaje na wsi zrealizować zawdzięczamy przede wszystkim niewielkiej liczbie osób, które postrzegają życie jako coś więcej niż oglądanie końca własnego nosa.

           Zaczęło się od zwykłego pikniku koszyczkowego zorganizowanego przez Tomasza Sobolewskiego w 2011 roku. Odzew był tak duży, że w następnym roku impreza przekształciła się w Święto Zofiówki i dziś należy do największych w okolicy. Ustawienie w Rydzynkach w gospodarstwie Radka i Kasi Nowackich namiotu zakupionego z Funduszu Sołeckiego stworzyło miejsce do integracji obu wsi rozdzielonych Dobrzynką. Poza opisywanymi na tych stronach projektami odbywały się tam również wiejskie dyskoteki, tworzono "strefy kibica", realizowano zwykłe spotkania towarzyskie.

Zaproszenie

Chcesz zrealizować swój pomysł na coś fajnego dla wsi - zgłoś się do nas po fundusze i wsparcie!

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech