Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

        Statystyki demograficzne mieszkańców Rydzynek  nie odbiegają od średniej krajowej. Osoby w wieku 60+ stanowią ok. 25% naszej społeczności. Czyste powietrze i leśne otoczenie sprzyjają ludziom, którzy kończą swą aktywność zawodową. Dziś najstarszym mieszkańcem jest 97 latek, którego sprawność fizyczna pozwala jeszcze uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Pierwsze spotkanie z Seniorami obejmowało osoby w wieku 80+. Ich radość ze spotkania ze swoją grupą pokoleniową skłoniła nas do kontynuowania tego typu imprez. Wiek, zdrowie i wiele innych przyczyn spycha ich na margines życia społecznego. Są świadkami ostatnich kilkudziesięciu lat tego, co się tutaj działo. Mamy nadzieję, że ich doświadczenia stanowić będą ważny wkład w koncepcje rozwoju wsi. Od 2011 roku realizujemy corocznie spotkania, obniżając próg wiekowy. Ostatnie imprezy dla osób 60+ gromadziły od 60 do 80 uczestników. Nie wszyscy w tej grupie uważają się za Seniorów. Dłuższa niż kiedyś aktywność zawodowa i lepszy stan zdrowia stwarzają u wielu osób poczucie przynależności jeszcze do młodszego pokolenia. Różnice w podejściu do wieku wśród sześćdziesięciolatków są naprawdę duże. Większość wykazuje dość bierną postawę w wydarzeniach na wsi. Jest jednak i taka grupa, która korzystając z większej ilości wolnego czasu, ma nareszcie okazję do realizacji swoich ukrytych pragnień i dzielenia się swoimi zainteresowaniami z innymi. Niewątpliwie tworzenie okazji do wspólnych spotkań aktywizuje tę grupę mieszkańców i ośmiela do inicjacji przedsięwzięć poprawiających ich jakość życia. Wielu z nich  zajmując się wnukami, nie ma czasu na korzystanie z miejskich atrakcji. Dlatego tak ważnym jest, by również Seniorom dać szansę  do kontaktu z kulturą w miejscu zamieszkania.  

Zaproszenie

Chcesz zrealizować swój pomysł na coś fajnego dla wsi - zgłoś się do nas po fundusze i wsparcie!

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech